Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Formiran Savet za socijalnu zaštitu grada Užica

 

Kao plod inicijative nastale u okviru projekta, odnosno kampanje javnog zagovaranja pod nazivom "Zajedno do cilja", novembra meseca 2014. godine i zvanično je formiran Savet za socijalnu zaštitu grada Užica. 

 

U sastav Saveta su, kao što je to inicijativom i predlom i bilo predviđeno, ušli predstavnici lokalne samouprave, sektora socijalne zaštite, javnih ustanova i preduzeća, a ispred Zajednice organizacija osoba sa invaliditetom Užica, u Savet je imenovan predsednik Udruženja distrofičara Zlatiborskog okruga Predrag Bakić.

 

Zajedno smo došli do cilja, a to je samo početak sistemske i sveobuhvatne borbe za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Užicu.

Inicijativa za formiranje Saveta za socijalnu zaštitu grada Užica

 

Udruženje distrofičara zlatiborskog okruga Užice uz podršku Nacionalne koalicije za decentralizaciju iz Niša i USAID-a i Instituta za održive zajednice realizova će od početka marta do kraja jula 2014. godine kampanju „Zajedno do cilja“ čiji je krajnji cilj da kroz javno zagovaranje i medijsku kampanju u toku pet meseci na kraju dovede do formiranja Saveta za socijalnu politiku Grada Užica.

Projektom je predviđena medijska kampanja (emitovanje promotivnih spotova, radio i TV emisija i sl.), zatim edukacije i edukativne radionice na temu invalidnosti u srednjim školama na teritoriji grada Užica, Tribine i edukativne radionice na različite teme (Zastupanje i zagovaranje, Monitoring i evaluacija socijalnih usluga, Lobiranje i komunikacija u lokalnoj zajednici) za predstavnike lokalnih udruženja osoba sa invaliditetom i lokalnih ustanova socijalne zaštite Grada Užica.

I na posletku javnim zagovaranjem i kroz dijalog sa predstavnicima ustanova, institucija i organima javne uprave Grada Užica predviđeno je formiranje pomenutog Saveta.

Cilj saveta je da se određene nadležnosti i ingerencije kao i predlozi i sugestije iz oblasti socijalne politike u dužem vremenskom periodu, kroz ovaj institucionalni mehanizam, spuste sa javnih organa uprave na Savet koji će sačinjavati i predstavnici više udruženja, ustanova i institucija Grada Užica. To bi u mnogome olakšalo donošenje i sprovodjenje lokalnih akcionih planova i strategija koje su od ključnog značaja za sve aktere socijalne politike u Užicu.

Predstavnici Udruženja predaće do kraja jula 2014. godine inicijativu za formiranje Saveta Gradskom veću grada Užica.

Tekst inicijative za osnivanje Saveta za socijalnu zaštitu grada Užica: