Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Poslednja dva spota u okviru projekta "Znaš me - znam te"

Peti i šesti spot su gotovi. Osobe sa invaliditetom u kratkoj formi iz drugačije perspektive.

Poslednja TV emisija u okviru projekta "Znaš me - znam te"

Stigli smo do kraja projekta "Znaš me - znam te". Iako poslednja, svakako zanimljiva priča o projektu, osobama sa invaliditetom, okruženju, mentalitetu. Vredi pogledati! 

Treći i četvrti video spot u okviru projekta "Znaš me - znam te"

Pred vama su treći i četvrti video spot snimljeni u okviru projekta "Znaš me - znam te". Tema i ovih spotova je takođe pristupačnost, iz nekog drzgog ugla. Uživajte!!!

Peta TV emisija u okviru projekta "Znaš me - znam te"

Nova fantastična priča u okviru projekta "Znaš me - znam te". Pred vama je peta po redu priča i naša istinska heroina, "majka hrabrost" - Aleksandra Vasiljević!

Četvrta TV emisija u okviru projekta "Znaš me - znam te"

Ko nije gledao, mnogo je propustio. Ali, da ne bude kajanja, stiže snimak sa Youtuba, pa pogledajte! Nova emisija u okviru projekta "Znaš me - znam te" - u glavnoj ulozi naš Petar Udovičić. Uživajte!

Treća TV emisija u okviru projekta "Znaš me - znam te"

I treća TV emisija u okviru projekta "Znaš me - znam te" je pred vama! Na pola smo puta. Još jedna velika priča "malih" ljudi! Uživajte!

Prva dva video spota u okviru projekta "Znaš me - znam te"

Pored TV emisija, u okviru ovog našeg projekta nastaće i šest kratkih video spotova na temu položaja osoba sa invaliditetom. Spotovi se izrađuju u saradnji sa produkcijom "ZOOM" iz Užica. Pred vama su, za početak prva dva spota koja se bave pristupačnošću.

 

Druga TV emisija u okviru projekta "Znaš me - znam te"

Pogledajte i drugu po redu TV emisiju nastalu u okviru projekta "Znaš me - znam te". Pogledajte priču o našem sjajnom Dulu Gajeviću!!! Toplo preporučujemo.

Prva TV emisija u okviru projekta "Znaš me - znam te"

 

Pred vama je prva TV emisija snimljena u okviru projekta "Znaš me - znam te". Hvala porodici Kojadinović na gostoprimstvu i divnoj energiji koju su učinili dostupnom i vama. Uživajte!!! 

Projekat "Znaš me - znam te"

 

Uz podršku Ministarstva Kulture i informisanja, Udruženje distrofičara Zlatiborskog okruga Užice od juna do kraja novembra 2015. realizuje projekat "Znaš me - znam te". Cilj projekta je podizanje svesti okruženja o potencijalima i aktivnostima osoba sa invaliditetom, kao i motivisanje osoba sa invaliditetom u pogledu angažovanja i aktivizma na različitim poljima delovanja.

Projekat podrazumeva stvaranje medijskih sadržaja (TV i radio emisije, novinski i internet članci i video spotovi) čiji će akteri biti osobe sa invaliditetom koji će svojim primerom pokazati kako je uprkos invaliditetu (ili paradoksalno, možda baš zahvaljujući njemu) moguće ostvariti svoje potencijale i ciljeve u punoj meri preko svih očekivanja i verovanja okruženja i na taj, najbolji način, razbiti predrasude o osbama sa invaliditetom kao manje sposobnim, ograničenim i limitiranim za većinu delatnosti.

Projekat SPAS

 

Udruženje će uz podršku Ministarstva rada i socijalne politike i grada Užica realizovati projekat SPAS (Servis personalne asistencije). Projekat podrazumeva uspostavljanje i realizaciju Servisa personalne asistencije. Ovim projektom biće obuhvaćena tri korisnika, što znači da će biti angažovana i tri personalna asistenta. Projekat se, zajedno sa pripremnim aktivnostima realizuje od 01. juna 2015. pa do kraja februara 2016. godine. Izlišno je govoriti koliko ovakva vrsta podrške, odnosno socijalne usluge znači korisnicima, od kojih nisu svi članovi Udruženja, ali su svi radno i društveno angažovani. To pokazuje da se prilikom odabira korisnika, odnosno procene potreba vodilo računa pre svega o - potrebama korisnika, a sve u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite. Nadamo se da će ovakav vid usluge naći svoje mesto i u sistemu socijalne zaštite grada Užica na održiv način što znači i na duži rok, a to podrazumeva opredeljivanje sredstava iz gradskog budžeta u skladu sa Odlukom o socijalnoj zaštiti grada Užica.

Šesta TV emisija u okviru projekta "Info snop"

 

27.11.2014. na TV Lav emitovana je poslednja, šesta TV emisija u okviru nastavka projekta "Info snop". Tema emisije je "Realizacija ovog projekta i perspektive udruženja u kontekstu socijalnog preduzetništva". 

Peta TV emisija u okviru projekta "Info snop"

 

30.10.2014. na TV Lav emitovana je peta od šest TV emisija u okviru nastavka projekta "Info snop". Tema emisije je "Socijalne usluge i socijalna zaštita u Užicu". 

Četvrta TV emisija u okviru projekta "Info snop"

 

01.10.2014. na TV Lav emitovana je četvrta od šest TV emisija u okviru nastavka projekta "Info snop". Tema emisije je "Organizacije osoba sa invaliditetom u Užicu". 

Treća TV emisija u okviru projekta "Info snop"

 

28.08.2014. na TV Lav emitovana je treća od šest TV emisija u okviru nastavka projekta "Info snop". Tema emisije je "Osobe sa invaliditetom u kulturi". 

Druga TV emisija u okviru projekta "Info snop"

 

31.07.2014. na TV Lav emitovana je druga od šest TV emisija u okviru nastavka projekta "Info snop". Tema emisije je "Sport i osobe sa invaliditetom". Uživajte!

 Prva TV emisija u okviru projekta "Info snop"

 

Pred vama je prva TV emisija nastala u okviru projekra "Info snop". Emisija je prikazana u okviru serijala emisija "Razgovor s povodom" na užičkoj Lav televiziji. Na našem sajtu imaćete prilike da pogledate i ostalih pet emisija, koliko je projektom predviđeno.

Projekat "Info snop"
 

Početkom juna meseca počela realizacija projekta "Info snop". Projekat realizuje Udruženje distrofičara zlatiborskog okruga Užice uz podršku Ministarstva kulture i inforisanja Republike Srbije i trajaće do 31. novembra 2014.

Projekat podrazumeva stvaranje informativnih sadržaja - radijskih i televizijskih emisija i to šest televizijskih i dvanaest radijskih emisija na teme koje su od značaja za osobe sa invaliditetom u našem okruženju. Među temama koje će se obrađivati, a koje se odnose na osobe sa invaliditetom bavićemo se obrazovanjem, zapošljavanjem, fizičkim i socijalnim barijerama, sportom, umetničkim angažovanjem OSI, aktivnostima organizacija OSI u Užicu i sl.

Ono što je posebna specifičnost ovog projekta jeste da će, iako su za produkciju programskih sadržaja zaduženi TV Lav i radio Užice, ulogu novinara preuzeti same osobe sa invaliditetom, članovi Udruženja. Nakon edukacija o osnovama TV i radio novinarstva, naši članovi kao novinari već ovih dana u ulozi novinara pripremaju prve emisije koje će se sukcesivno emitovati na pomenutim medijima sve do kraja novembra.

 Ne treba sumnjati da će njihov entuzijazam, uz profesionalno mentorstvo novinara saradnika na projektu, kreirati programske sadržaje zanimljive ne samo osobama sa invaliditetom već i široj publici našeg grada i regiona.

Spot "Naš grad živi da i mi živimo i stvaramo u njemu" 2014.  - Projekat "Zajedno do cilja"

 

Spot "Umesto sažaljenja dajte nam šansu" 2014.  - Projekat "Zajedno do cilja"

 

 Spot "Živeti samostalno znači živeti uspravno" 2014.  - Projekat "Zajedno do cilja"

 

Spot "Užice je i naš grad" 2014. - Projekat "Zajedno do cilja

 

Projekat "Zajedno do cilja"

 

Udruženje distrofičara zlatiborskog okruga Užice uz podršku Nacionalne koalicije za decentralizaciju iz Niša i USAID-a i Instituta za održive zajednice realizova će od početka marta do kraja jula 2014. godine kampanju „Zajedno do cilja“ čiji je krajnji cilj da kroz javno zagovaranje i medijsku kampanju u toku pet meseci na kraju dovede do formiranja Saveta za socijalnu politiku Grada Užica.                                                                                     

Projektom je predviđena medijska kampanja (emitovanje promotivnih spotova, radio i TV emisija i sl.), zatim edukacije i edukativne radionice na temu invalidnosti u srednjim školama na teritoriji grada Užica, Tribine i edukativne radionice na različite teme (Zastupanje i zagovaranje, Monitoring i evaluacija socijalnih usluga, Lobiranje i komunikacija u lokalnoj zajednici) za predstavnike lokalnih udruženja osoba sa invaliditetom i lokalnih ustanova socijalne zaštite Grada Užica.

I na posletku javnim zagovaranjem i kroz dijalog sa predstavnicima ustanova, institucija i organima javne uprave Grada Užica predviđeno je formiranje pomenutog Saveta.

Cilj saveta je da se određene nadležnosti i ingerencije kao i predlozi i sugestije iz oblasti socijalne politike u dužem vremenskom periodu, kroz ovaj institucionalni mehanizam, spuste sa javnih organa uprave na Savet koji će sačinjavati i predstavnici više udruženja, ustanova i institucija Grada Užica. To bi u mnogome olakšalo donošenje i sprovodjenje lokalnih akcionih planova i strategija koje su od ključnog značaja za sve aktere socijalne politike u Užicu.

Projekat personalne asistencije 

 

Udruženje distrofičara zlatiborskog okruga Užice počev od 01. februara u saradnji sa Gradom Užicem i Forumom mladih a invaliditetom realizuje preojekat personalne asistencije. Projektom će biti angažovano 5 personalnih asistenata koji će pružati uslugu asistencije za 5 osoba sa invaliditetom.

Selekciju personalnih asistenata obavili su stručni saradnici na projektu.

 

Za osobe sa invaliditetom koje su obuhvaćene ovom uslugom kriterijum je bio da zahtevaju prvi ili drugi stepen podrške i da su radno i društveno angažovane.

 

Vrednost projekta je 600.000 dinara, a predviđeno je da projekat traje do 31. Maja tekuće godine, s tim što Udruženje u saradnji sa Gradom Užicem radi na pronalaženju sredstava za finansiranje projekta do kraja godine. Krajnji cilj je da se obezbedi održivost projekta i njegovo finansiranje iz budžeta u narednom dužem vremenskom periodu.

Projekat „Informacijom ka inkluziji“

 

Udruženje distrofičara Zlatiborskog okruga realizuje projekat „Informacijom ka inkluziji“ u saradnji sa užičkim medijima, televizijama „Lav“ i „TV5“, radio „Užice“, radio „San“ i listom „Vesti“, finansiran od strane Ministarstva za kulturu Republike Srbije, Sektor za medije. 

Cilj projekta je da se putem medija utiče nа donosioce odlukа i predstаvnike lokаlne zаjednice kаko bi u okviru svojih nаdležnosti pokrenuli određene аktivnosti rаdi stvаrаnjа inkluzivnog okruženja za osobа sа invаliditetom Takođe da se jаvnost informiše o životu, aktivnostima osobа sа invаliditetom, smanji diskriminacija istih ali i skrene pаžnja nа njihove probleme, potrebe.

Projektne aktivnosti realizaće se kroz snimanje i emitovanje tri televizijske i radio emisije i sa tri članka u štampanim medijima sa temama obrazovanje, zapošljavanje i život, aktivnosti osobа sа invаliditetom u gradu Užicu. 

Emitovanjem ovih emisija i objavljivanjem članaka želimo da pored loše strane predstavimo, bacimo akcenat na pozitivnu sliku o mogućnostimа, dostignućima osobа sа invаliditetom. 

Projekat "Putevi integracije"

 

 Sajt www.osi-uzice.rs napravljen je i postavljen kao deo aktivnosti sledećih projekata koje je realizovalo Udruženje distrofičara Zlatiborskog okruga- Užice:

„Putevi integracije“ koji je finansijski podržao grad Užice u okviru programa Reforme socijalne politike za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom.

 „Razvoj kapaciteta Organizacija osoba sa invaliditetom za pružanje socijalnih usluga u Zlatiborskom okrugu“ koji finansira Ministarstvo rada i socijalne politike RS – Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom u okvir u svog programa  za poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom.

 Na ovom objedinjenom sajtu na jednom mestu mogu se naći svi relevantni podaci o Organizacija osoba sa invalditetom iz grada Užica, o njihovim misijama, ciljevima, aktivnostima, kao i o programima, projektima koje realizuju.

 Putem ovog sajta predstavićemo potrebe i probleme sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditeom, načine ostvarivanje njihovih prava i mogućnosti socijalne inkluzije i integracije u svoje okruženje. Takođe, sajt omogućava bolju i kvalitetniju opštu informisanost o  inkluziji, učešću osoba sa invaliditetom u ekonomskom i društvenom životu u svom okruženju kao i promovisanje stvaranja jednakih mogućnosti i stvaranja uslova za samostalni život ovih osoba u lokalnoj zajednici.

U okviru ovog sajta radi Informativni centar putem koga se  obezbeđuje povezivanje svih relevantnih aktera socijalne politike kao i elektronsko prikupljanje, razmena informacija, vesti, umrežavanje organizacija OSI u opštini, regionu a i šire. Obavlja se i kontinuirana saradnja sa medijima putem program odnosi sa javnošću. Takođe formiraju se i ažuriraju emajling mreže, baze podataka o udruženjima OSI, medijima, ustanovama i institucijama u Zlatiborskom okrugu, domaćim i stranim fondacijama i njihovim konkursima. Jedan segment je formiranje elektronske biblioteke i razmena kroz mrežu kao i intezivna veb prezentacija putem ovog sajta.