Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

Udruženje distrofičara Zlatiborskog okruga sa sedištem u Užicu je humanitarna, neprofitna i Stare prostorije Udruženja (do 2004. godine) Stare prostorije Udruženja (do 2004. godine) nevladina organizacija osnovana radi pružanja podrške osobama sa invaliditetom sa posledicama oboljenja od mišićne i neuromišićne distrofijekao i svim drugim osobama sa invaliditetom.

 

Organizacija je osnovana 1978. godine i okuplja osobe sa distrofijom sa 10 opština Zlatiborskog okruga.

 

 

 

                                                            

                                                               Nadležni Organi Udruženja su:

Izgradnja novih prostorija UdruženjaIzgradnja novih prostorija Udruženja

                                                                         • Skupština

                                                                         • Upravni odbor

                                                                         • Nadzorni odbor

                                                                         • Predsednik Udruženja

 

 

 

Redovne aktivnosti:

 Udruženje distrofičara Zlatioborskog okruga Užice je regionalna liderska  organizacija koju vode osobe sa invaliditetom,  zagovara prava osobe sa invaliditetom, učestvuje u kreiranju i nadgledanju sprovođenja  politika u oblasti invalidnosti, sprovodi  edukaciju, servise i usluga za osobe sa invaliditetom. Za svoje redovne i programske aktivnosti Udruženje ima stabilno finansiranje iz gradskog budzeta i resornog ministarstva.

 

Nove prostorije UdruženjaNove prostorije Udruženja

 

 

 

Sa ciljem poboljšanja kvaliteta života naših članovaKlub UdruženjaKlub Udruženja Udruženje sprovodi svoje redovne aktivnosti kroz:

- Evidenciju i praćenje potreba članstva

- Direktnu pomoć članstvu putem zastupanja i savetodavnog rada

- Jačanje međusektorske saradnje u rešavanju  problema OSI

- Rad organa udruženja

- Saradnju sa medijima

- Uspostavljanjem međunarodne saradnje

- Realizacija aktivnosti i programa povodom

 

 “3. decembra Međunarodnog dan sobama sa invaliditetom” 

“Nedelje borbe protiv mišićne distrofije”,