Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Misija

 

Misija Udruženja je stvaranje uslova za kvalitetan, samostalan  život u zajednici, pružanjem podrške svojim članovima zastupajući ostvarivanje njihovih prava, unapređenje njihovih preostalih kapaciteta i unu društvenu uključenost. 

 

 

 

Ciljevi

 

Osnovni cilj Udruženja je da sa socijalnih polazišta kroz stručni, profesionalni i volonterski rad pruža podršku osobama sa invaliditetom radi ostvarivanje svojih zakonskih prava i putem realizacije raznih aktivnosti i programa poboljšava kvalitet života i obezbedi mogućnosti za inkluziju u svoje lokalno okruženje.

 

Uklanjanje arhitektonskih barijera, svih oblika diskriminacije i predrasuda prema OSI i afirmacija Udruženja u lokalnoj sredini koje pruža podršku društvenoj uključenosti osoba sa invaliditetom.

 

Stvaranje uslova za samostalan život OSI u okrugu lobiranjem i uključivanjem servisa podrške u redovno finansiranje od strane lokalnih samouprava.

 

Povećanje broja zaposlenih osoba sa neuro-mišićnim i mišićnim oboljenjimana teritoriji Zlatiborskog okruga edukacijom i zastupanjem njihovih prava.

 

Uključivanje dece sa invaliditetom u obrazovani sistem putem inkluzije prema njihovim preostalim sposobnostima.

 

Informisanje javnosti, OOSI, NVO, institucija i dr. o svim relevantnim informacija bitnim za socijalnu politiku, o životu, aktivnostima, dostignućima osoba sa invaliditetom.